Contact
Copyright © Turtle-dive. Gibielle.nl is onderdeel van Turtle-dive  Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Gibielle.
Gibielle Producten.
Geschiedenis.
Over Gibielle.
Garantie.
Contact.
Dealers.


Wij zijn er zeker van dat de kenmerken van dit innovatieve product betrouwbaar zijn.
Als u goed te spreken bent over  
Gibielle dan hopen we dat u  Gibielle aanbeveelt bij uw mededuikers.
Zowel ons bedrijf als ook de fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid, voor schade aan personen of goederen als gevolg van verwaarlozing, oneigenlijk gebruik of manipulatie van het product.
Wij geven u een jaar garantie betreffende de lamp, niet op de accu en/of de acculader, ingaande op de datum van aankoop.
De Gibielle lamp is gebouwd in overeenstemming met de EG-normen.